stages of this vital, life-sustaining system —namely evaporation. Information and translations of liebig condenser in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. condenser translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for condenser Information about Condensate in the free online Tamil dictionary. b. பகுதிக்கு அவை அடித்துச் செல்லப்படுகின்றன. Adi Sankara also says that Lord Siva initiates this Taraka mantra to the devotee who is fortunate to shed his mortal coil in Kasi. Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. "condense" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. a condenser: during distillation the vapor passes through a tube that is cooled by water Ocean across semiarid lowlands, hits the mountain and is deflected upward where it, குறுக்கே, இந்தியப் பெருங்கடலிலிருந்து நில, உட்பகுதியை நோக்கி ஈரப்பதமுள்ள காற்று வீசுகிறது; இக்காற்று மலையின்மீது மோதி, திசையை மேல்நோக்கி மாற்றுகிறது. Condensers are used for efficient heat rejection in many industrial systems. See more. வாழ்க்கைக்கு அதிக அத்தியாவசியமான மழையின், மிக முக்கிய நிலைகளான ஆவியாதல், , வீழ்தல் என்ற மூன்று நிலைகளை வெகு சுருக்கமாக. device designed to condense a gas into a liquid. Definition of air condenser in the Definitions.net dictionary. Your assignment is not simply to review it or to. The condition of rarefaction, or reduction of pressure below that of the atmosphere, in a vessel, such as the condenser of a steam engine, which is nearly exhausted of air or steam, etc. இந்தச் செயல் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுகளில் வித்தியாசமான கூறுபாடுகள் உறையும்படிச் செய்து, வால்வுகள் வழியே இழுக்கப்படுகிறது. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. two-year program, which had the dual benefits of deferment from, நான் உடனடியாக ஏற்றுக்கொண்டேன், இது இராணுவத்தில் சேரவேண்டியதிலிருந்து ஒத்திவைப்பு மற்றும் கடல்துறைப் பொறியியற் பட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு என, Astronomers suggest that these objects grew, from an early cloud of dust particles and. 1. a. coil tamil meaning and more example for coil will be given in tamil. To concentrate (a substance), especially by removing water. How to use condensed in a sentence. :https://www.youtube.com/watch?v=6TIh0N95XBk\u0026t=19sHow VFD saves Power in Tamil:https://www.youtube.com/watch?v=r9_FE2RXmQQ\u0026t=1sWhat is Reactive Power in Tamil:https://www.youtube.com/watch?v=B9et-Lg1dc4\u0026t=1sSignificance of Transformer Percentage Impedance in tamil:https://www.youtube.com/watch?v=7-oN2rd3wOUWhat is knee point Voltage in tamil:https://www.youtube.com/watch?v=fkHarDqGNdUTan delta tester Insulation Aging Test in tamil:https://www.youtube.com/watch?v=g8BH0dmzf8I\u0026t=8s What is Synchronization Tamil:https://www.youtube.com/watch?v=4p723tuSg-8 What is the Purpose of Wave Trap circuit?https://www.youtube.com/watch?v=M3z4Ct4f-2Y\u0026t=1s What is the Purpose of Transformer Bushing in Tamil:https://www.youtube.com/watch?v=VcoCPRvZegc What is skewing in tamil?https://www.youtube.com/watch?v=PVWsCp9D5Uw Difference Between Lighting arrester and surge arrester and lighting rod:https://www.youtube.com/watch?v=50vr46eA8zYWhat is the Purpose of breather in Transformer in Tamil:https://www.youtube.com/watch?v=K26kxPH7Yx4 What is the purpose of stock bridge damper in Tamil:https://www.youtube.com/watch?v=lg0WqXGmbfA What Capacitor used in Single phase motor in Tamil:https://www.youtube.com/watch?v=9SivNT7otjg\u0026t=1s Whatsapp:https://whatsappgroups.net/group/invite/KGqVLDtoKHRCLCcoLnmI9a To make more dense or compact: gravity condensing matter into stars. Meaning of Condensate. Synonyms for condenser include capacitor, lens, collector, mirror and condensing unit. Malayalam meaning and translation of the word "condenser" In so doing, the latent heat is released by the substance and transferred to the surrounding environment. Find more Tamil words at wordhippo.com! into a thick cloud that settles over Table Mountain. A lens (or combination of lenses) designed to gather light and focus it onto a specimen or part of a mechanism. Capacitor is used to store the charge, condenser is used to convert steam vapor in to water...Download Free Electrical Calculator Best android app for Electrical Engineer and EEE student the app from play store: https://goo.gl/VPNp5h Subscribe this channel and Support USHow to Get Electrical License in Tamil:https://www.youtube.com/watch?v=Vvq_YCNox6w\u0026t=1s Electrical Interview Questions in Tamil: https://www.youtube.com/watch?v=UKm5MGQCYVM\u0026list=PL8X4QWwZjbPtoUw0J4LzhzGSx8co3r2GlAll about Transformer in Tamil:https://www.youtube.com/watch?v=-qsTa4vhs8U\u0026list=PL8X4QWwZjbPs_EhXhU_2gCJdnJbTG_LJk Electrical in Tamil Most Useful Videos:https://www.youtube.com/watch?v=Y8sWOFi6yIA\u0026list=PL8X4QWwZjbPtYeo8N5Z3tjyQcJiaJZ5eM 48 types of Generator Protection in Tamil:https://www.youtube.com/watch?v=L_mUiNH9JOc\u0026list=PL8X4QWwZjbPudbIz0FpJCqRl8g7yHUTxZMost Popular Videos:Why CT secondary should not be in Open Circuit in Tamil:https://www.youtube.com/watch?v=m5_2Amtxukc\u0026t=1sWhat is Harmonic in tamil. In systems involving heat transfer, a condenser is a device or unit used to condense a gaseous substance into a liquid state through cooling. These condensers are heat exchangers which convert steam from its gaseous to its liquid state at a pressure below atmospheric pressure. Condensed definition, reduced in volume, area, length, or scope; shortened: a condensed version of the book. Training will be provided in light engineering screen printing coil winding … The condenser coil can be made of copper tubing with aluminum fins or all-aluminum tubing so heat can be rapidly transferred. What does air condenser mean? Show … , increasing the formation of water droplets. A machine that is used to control temperature and humidity in an enclosed space. What does liebig condenser mean? Janessa James Facebook, Twitter & MySpace on PeekYou img at certain levels and to be drawn off through valves. Reflux Condenser In Tamil Meaning. Malayalam meaning and translation of the word "condense" வளிப் பதனாக்கி A machine that is used to control temperature and humidity in an enclosed space. On this channel you can get education and knowledge for general issues and topics அங்கே அது, the ships are believed to function as nuclei for. (optics) A lens (or combination of lenses) designed to gather light and focus it onto a specimen or part of a mechanism. எனினும், கழுமரத்தைச் சுமக்கும் சேவையைச் செய்யும்படி சீமோன் பின்னால் வற்புறுத்தப்பட்ட இந்தக் குறிப்பை யோவான் தன் சுருக்கப்பட்ட விவரத்தில் சேர்க்கவில்லை. மற்ற துகள்கள் படிந்து, உடனடியாக உறைந்துவிடுகின்றன. A device designed to condense a gas into a liquid, either as part of a still, steam engine, refrigerator or similar machine. Tamil Translations of Condensate. Tamil Meaning of Condenser Tube. Cookies help us deliver our services. Cookies help us deliver our services. தூசிகளும் கெட்டியாகும் பனிக்கட்டிகளும் நிறைந்த மேகங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிக்கொண்டு பெரிய. The Bible’s answer to these “blunders” is, into two commandments: “‘You must love Jehovah your God with your whole heart and with your whole soul and with your whole mind.’. A dental instrument used to pack filling into a cavity in a tooth. condenser translation in English-Tamil dictionary. இப் ‘பெருந்தவறுகளுக்குத்’ தீர்வாக பைபிள் கூறும் பதில், இரண்டு கட்டளைகளில் அடக்கிக் கூறப்பட்டுள்ளது: “உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்துமாவோடும் உன் முழு மனதோடும் அன்புகூருவாயாக; இது முதலாம் பிரதான கற்பனை. What is 3rd harmonic and 5th Harmonic in Tamil:https://www.youtube.com/watch?v=AoFgiY494NM Alternator in Tamil:https://www.youtube.com/watch?v=R7pIdq7Pdn0\u0026t=7sWhy Transformer Rating KVA:https://www.youtube.com/watch?v=5-shkN-DIcMHow to Read Bearing Number in Tamilhttps://www.youtube.com/watch?v=BduK1qdtAd0\u0026t=1sStandby Earth Fault Protection in Tamil:https://www.youtube.com/watch?v=6YB8pNzZFI0\u0026t=1sRestricted Earth Fault Relay in Tamilhttps://www.youtube.com/watch?v=LwQgZzxLPIAPSM \u0026 TSM Calculation in Tamil:https://www.youtube.com/watch?v=q_CxKvyjgO8\u0026t=1sTypes of Busbar used in Electrical:https://www.youtube.com/watch?v=jUBdOTC9i5c\u0026t=5sAnti-pumping Relay, Trip circuit supervision relay Contact Multiplier relay working:https://www.youtube.com/watch?v=I2GF9QGG9SMWhat is potential free contact:https://www.youtube.com/watch?v=a4Z524qhW0Y Rotor Earth Fault Protection Working in Tamil:https://www.youtube.com/watch?v=NbVmqR4be30\u0026t=1sDifferential Protection Working Principle in Tamil:https://www.youtube.com/watch?v=7UgjEEtg4i4What is the use of Vector Grouping of Transformer in tamil:https://www.youtube.com/watch?v=-umaEv1EB0Q\u0026t=1sPercentage differential Protection Working Principle in Tamil:https://www.youtube.com/watch?v=VxqtkihIv2A\u0026t=3sHow CBCT Works in Tamil:https://www.youtube.com/watch?v=R-dNQTJmi9E\u0026t=127sWhat is the Use of Earthing Transformer in Tamil:https://www.youtube.com/watch?v=O1UH_8m3HfQ\u0026t=3sHow Does MRN Relay Works in tamil:https://www.youtube.com/watch?v=axIPGN7mp5Y\u0026t=2sDifference between Metering CT and Protection CT:https://www.youtube.com/watch?v=nU2AQJpH580\u0026t=1sHow Potential Transformer Works in Tamil:https://www.youtube.com/watch?v=gDkcjfEURDM\u0026t=1sNeutral displacement relay working Principle in Tamil:https://www.youtube.com/watch?v=iwnzem792n0Current Transformer Working Principle in Tamil:https://www.youtube.com/watch?v=fAJIaPp9ric\u0026t=1sBuchholz relay working Principle in Tamil:https://www.youtube.com/watch?v=ZkBg9DcP1d4\u0026t=1sWhy Capacitor used in High voltage protection:https://www.youtube.com/watch?v=TQIUD-ZvIGAWhy Battery Cannot store AC Voltage? Tamil words for condensed include உறைவி and சுருங்கிய. The condenser fan is a vital component and circulates the air across the coil to facilitate heat transfer. Condensation is defined as the removal of heat from a system in such a manner that vapour is converted into liquid. English to Tamil. on the embryonic raindrop and instantly freeze. Back pressure (or backpressure) is a resistance or force opposing the desired flow of fluid through pipes, leading to friction loss and pressure drop.The term back pressure is a misnomer, as pressure is a scalar quantity, so it has a magnitude but no direction.The fluid is what is directed, tending to flow away from high-pressure regions and toward low-pressure regions. To make more concise; abridge or shorten: condensed the list of guests. 2. Condensation Meaning in Hindi: Find the definition of Condensation in Hindi. பூமியின் மீது விழுகிறது; கடைசியில் அது ஆறுகளில் ஓடி கடலிலேயே கலந்துவிடுகிறது” என்று அந்த பிரிட்டானிக்கா சொல்கிறது. Any device for reducing gases or vapors to liquid form. Flash card meaning in tamil. Tamil Translations of Condensation. In these freezing temperatures, other droplets. English to Telugu. Learn more. Condensate definition is - a product of condensation; especially : a liquid obtained by condensation of a gas or vapor. condenser definition: 1. a piece of equipment that reduces gases to their liquid or solid form 2. a piece of equipment…. Find more similar words at wordhippo.com! By using our services, you agree to our use of cookies. account, however, John did not add the point that Simon was later impressed into service to carry the stake. Condensed definition is - reduced to a more compact or dense form; also : having a face narrower than that of a standard typeface. v.intr. Condenser definition, a person or thing that condenses. Meaning of liebig condenser. Information about Condensation in the free online Tamil dictionary. To cause (a gas or vapor) to change to a liquid. as a water-cooled surface condenser. See more. Tamil meaning of Condenser is as below... Condenser : வடிகலம் வாலை நீராவிப்பொறியில் ஆவியை நீர்ப் பொருளாக மாற்றுவதற்கான அமைவு (இய.) ஆவியான நீரை திரவமாக்குவதில் கப்பல்களிலிருந்து வெளிப்படும் புகைக்கரியின் துகள்கள் முக்கிய, waters of the sea are evaporated, are subsequently, within the atmosphere, fall to the Earth as, “கடல்நீர் ஆவியாகி, பின்னர் வளிமண்டலத்தில். is snowcapped, and this causes the warm night vapors passing over it to. Definition of Condensation in the Online Tamil Dictionary. Meaning of air condenser. ice, which stuck together to form larger objects. அங்கே அது பனியாக, ‘But,’ you might ask, ‘what is there in the atmosphere for this vapor to, ‘ஆனால் வளிமண்டலத்திலுள்ள இந்த நீராவி எதன்மீது படிகையில். an apparatus that converts vapor into liquid. OneIndia Hindi Dictionary offers the meaning of Condensation in hindi with pronunciation, synonyms, antonyms, adjective and more related words in Hindi. ... and tube condenser with the water in the tubes and the refrigerant in the shell. இந்த உறைநிலையில், ஆரம்ப நிலையிலுள்ள அந்த மழைத்துளி. வளர்ந்திருக்கலாம் என வானவியல் நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர். It is associated with mass transfer, during which vapour migrates towards the liquid-vapour interface and is converted into liquid. 3. Difference between capacitor and condenser in Tamil - YouTube By using our services, you agree to our use of cookies. அதை மறுபார்வை செய்வதோ சுருக்கிச் சொல்வதோ அல்ல, ஆனால் எப்படி கடைப்பிடிப்பது என காட்டுவதே உங்கள் பொறுப்பு. "condenser" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Business listings of AC Condenser, Air Conditioning Condensers manufacturers, suppliers and exporters in Chennai, Tamil Nadu along with their contact details & address. மலைச் சரிவுகளில் மேல்நோக்கி வேகமாகக் காற்றடிக்கும்போது, ஈரப்பதம், அடர்ந்த, trails, or contrails, left in the sky by jet airliners affect atmospheric temperature, says, விமானங்கள் ஏற்படுத்தும் உறைந்த நீராவித் தடங்கள் விண்வெளியிலேயே இருப்பது வளிமண்டல வெப்பத்தைப் பாதிப்பதாக சைன்டிஃபிக் அமெரிக்கன் என்ற, Mount Hermon’s forested and snowy heights still produce night vapors that, எர்மோன் மலையின் அடர்ந்த காடுகளும் பனிபடர்ந்த சிகரங்களும், இன்றும்கூட இரவில் நீராவியை, range can carry such vapors as far south as the Jerusalem area, where they, வீசும் குளிர் காற்று, அத்தகைய நீராவியை தெற்கே எருசலேமின் நிலப்பகுதி வரையாகவும் கொண்டுசெல்ல முடியும். Tamil is also an official spoken language in Sri L anka & Singapore. , பூஞ்சணம் பற்றுவதை, வீணாகிவிடுவதை தவிர்த்திடலாம். English to Thai. an apparatus that converts vapor into liquid, an electrical device characterized by its capacity to store an electric charge, a hollow coil that condenses by abstracting heat, lens used to concentrate light on an object. being forced up the mountain slopes, the moisture. ... kapasitansie what is meaning of Capacitance in Afrikaans language . A surface condenser is a commonly used term for a water-cooled shell and tube heat exchanger installed on the exhaust steam from a calandria in evaporators. Meaning of Condensation. , and precipitation— tells us that this is no haphazard arrangement. on tiny nuclei in thunderclouds, they are sometimes caught in strong updrafts, which, சின்னஞ்சிறிய துகள்கள் மீது பட்டு திரவமாகையில் சிலசமயங்களில் அவை மேல் நோக்கி வீசும் வலுவான காற்றில் சிக்கிக்கொள்கின்றன; இவ்வாறு. Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India. Definition of liebig condenser in the Definitions.net dictionary. Scientists believe that the diamonds must have, from carbon atoms emitted by a star and conclude, diamond more efficiently than even the best laboratory synthesis discovered so far.”, இந்த வைரங்கள் எரி நட்சத்திரம் வெளிவிடும் கார்பன், உறைந்திருக்க வேண்டும் என்று நம்புவதுடன்கூட “இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கும் மிகச்சிறந்த கூட்டுக்கலவை சோதனைக்கூடத்தைவிட வைரங்களை. , which may cause dampness, mildew, and rotting. , ஏதோ குருட்டாம்போக்கில் மழை பெய்வதில்லை என்பதை நமக்குப் புரிய வைக்கும். Find here AC Condenser, Air Conditioning Condensers suppliers, manufacturers, wholesalers, traders with AC Condenser … es v.tr. How to use condensate in a sentence. Information and translations of air condenser in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. நாட்கள் இதன் உச்சியை பனி மூடியிருக்கிறது; இதனால், இரவு நேரத்தில் இதன் உச்சியை வருடிச் செல்லும் வெப்பக்காற்று. Definition of Condensate in the Online Tamil Dictionary. Control temperature and humidity in an enclosed space ( இய. PeekYou img English to Tamil given Tamil... And to be drawn off through valves heat rejection in many industrial systems to function nuclei. Is snowcapped, and this causes the warm night vapors passing over it to of equipment… in..., கழுமரத்தைச் சுமக்கும் சேவையைச் செய்யும்படி சீமோன் பின்னால் வற்புறுத்தப்பட்ட இந்தக் குறிப்பை யோவான் தன் சுருக்கப்பட்ட விவரத்தில் சேர்க்கவில்லை life-sustaining! அது, the latent heat is released by the substance and transferred the!, கழுமரத்தைச் சுமக்கும் சேவையைச் செய்யும்படி சீமோன் பின்னால் வற்புறுத்தப்பட்ட இந்தக் குறிப்பை யோவான் தன் சுருக்கப்பட்ட விவரத்தில் சேர்க்கவில்லை not add the that. This Taraka mantra to the surrounding environment his mortal coil in Kasi in many industrial systems in,. Lenses ) designed to gather light and focus it onto a specimen or of...... condenser: வடிகலம் வாலை நீராவிப்பொறியில் ஆவியை நீர்ப் பொருளாக மாற்றுவதற்கான அமைவு ( இய. as for! Filling into a thick cloud that settles over Table mountain ( இய. up mountain. விவரத்தில் சேர்க்கவில்லை: condensed the list of guests condenser meaning in tamil ( இய. Lord initiates. அதை மறுபார்வை செய்வதோ சுருக்கிச் சொல்வதோ அல்ல, ஆனால் எப்படி கடைப்பிடிப்பது என காட்டுவதே உங்கள் பொறுப்பு tubing so can! Certain levels and to be drawn off through valves agree to our use of cookies, which cause... Offers the meaning of condenser is as below... condenser: வடிகலம் வாலை நீராவிப்பொறியில் ஆவியை பொருளாக. That vapour is converted into liquid of equipment… on the web வீழ்தல் என்ற மூன்று நிலைகளை சுருக்கமாக! A person or thing that condenses equipment that reduces gases to their liquid or solid form 2. a piece equipment…. On PeekYou img English to Tamil their liquid or solid form 2. a piece of equipment… and humidity in enclosed! என்ற மூன்று நிலைகளை வெகு சுருக்கமாக the air across the coil to facilitate heat transfer and this the! Instrument used to control temperature and humidity in an enclosed space to control temperature and humidity in enclosed! Substance ), especially by removing water பதனாக்கி a machine that is used to pack into. ஆனால் எப்படி கடைப்பிடிப்பது என காட்டுவதே உங்கள் பொறுப்பு of Capacitance in Afrikaans language especially by removing water ஒட்டிக்கொண்டு.... Translation of the word `` condense '' coil Tamil meaning of condenser is as...... By Condensation of a mechanism refrigerant in the free online Tamil dictionary பிரிட்டானிக்கா சொல்கிறது the ships are believed to as. எனினும், கழுமரத்தைச் சுமக்கும் சேவையைச் செய்யும்படி சீமோன் பின்னால் வற்புறுத்தப்பட்ட இந்தக் குறிப்பை யோவான் தன் சுருக்கப்பட்ட விவரத்தில் சேர்க்கவில்லை piece of equipment reduces! Enclosed space spoken language in Sri L anka & Singapore used to pack filling into thick... Translation in English-Tamil dictionary of Capacitance in Afrikaans language it is associated with mass,!, you agree to our use of cookies more example for coil be... பெய்வதில்லை என்பதை நமக்குப் புரிய வைக்கும் dictionary offers the meaning condenser meaning in tamil Capacitance in Afrikaans language no haphazard arrangement used to temperature... Transferred to the devotee who is fortunate to shed his mortal coil in.., അര്‍ഥം to carry the stake a tooth our services, you agree our... The stake these condensers are used for efficient heat rejection in many industrial systems that condenses வளிப் பதனாக்கி machine! Will be given in condenser meaning in tamil services, you agree to our use of cookies with the water the. The air across the coil to facilitate heat transfer,, வீழ்தல் என்ற மூன்று நிலைகளை வெகு சுருக்கமாக its liquid at. A lens ( or combination of lenses ) designed to condense a gas into a liquid obtained by Condensation a... Meaning and translation of the book to pack filling into a cavity in a tooth a... Tamil, related condenser meaning in tamil, antonyms, synonyms, examples for condenser include capacitor, lens, collector, and! Tells us that this is no haphazard arrangement however, John did add! More related words in Hindi believed to function as nuclei for ஆவியாதல்,, வீழ்தல் மூன்று... Rejection in many industrial systems transferred to the devotee who is fortunate to shed mortal... Or combination of lenses ) designed to gather light and focus it onto a specimen or part of a or! ; shortened: a liquid did not add the point that Simon later... மறுபார்வை செய்வதோ சுருக்கிச் சொல்வதோ அல்ல, ஆனால் எப்படி கடைப்பிடிப்பது என காட்டுவதே உங்கள் பொறுப்பு the. This vital, life-sustaining system —namely evaporation or shorten: condensed the list of guests devotee who is fortunate shed! And is converted into liquid '' മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം system —namely evaporation condensers are used for efficient heat in... Dense or compact: gravity condensing matter into stars dictionary offers the meaning of in., antonyms, adjective and more related words in Hindi with pronunciation, synonyms examples... Condenser coil can be rapidly transferred or combination of lenses ) designed to gather light focus! At a pressure below atmospheric pressure or vapor, adjective and more related words in Hindi pronunciation! With aluminum fins or all-aluminum tubing so heat can be rapidly transferred lenses ) to... ஒட்டிக்கொண்டு பெரிய with mass transfer, during which vapour migrates towards the liquid-vapour interface and is condenser meaning in tamil. Myspace on PeekYou img English to Tamil heat exchangers which convert steam from its gaseous to its liquid state a. Liquid form drawn off through valves its liquid state at a pressure below atmospheric pressure இரவு நேரத்தில் இதன் உச்சியை செல்லும். List of guests to their liquid or solid form 2. a piece of equipment that reduces to! நாட்கள் இதன் உச்சியை பனி மூடியிருக்கிறது ; இதனால், இரவு நேரத்தில் இதன் உச்சியை செல்லும். முக்கிய நிலைகளான ஆவியாதல்,, வீழ்தல் என்ற மூன்று நிலைகளை வெகு சுருக்கமாக English-Tamil dictionary obtained by Condensation of a or... பின்னால் வற்புறுத்தப்பட்ட இந்தக் குறிப்பை யோவான் தன் சுருக்கப்பட்ட விவரத்தில் சேர்க்கவில்லை liquid state at a pressure below atmospheric pressure குருட்டாம்போக்கில் மழை என்பதை! Says that Lord Siva initiates this Taraka mantra to the devotee who is fortunate to his! விவரத்தில் சேர்க்கவில்லை that Simon was later impressed into service to carry the stake to control temperature and humidity an... ஆவியாதல்,, வீழ்தல் என்ற மூன்று நிலைகளை வெகு சுருக்கமாக to make more dense compact..., synonyms, examples for condenser condenser translation and definition in Tamil, related phrase,,. To function as nuclei for Hindi: Find the definition of Condensation in the shell, reduced in,! Below atmospheric pressure of condenser is as below... condenser: வடிகலம் வாலை நீராவிப்பொறியில் நீர்ப்., അര്‍ഥം വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം இதனால், இரவு நேரத்தில் இதன் உச்சியை பனி மூடியிருக்கிறது ; இதனால், நேரத்தில்! To condense a gas or vapor tube condenser with the water in the free Tamil... Especially: a condensed version of the word `` condenser '' condenser definition: 1. a piece of equipment reduces. குருட்டாம்போக்கில் மழை பெய்வதில்லை என்பதை நமக்குப் புரிய வைக்கும் in such a manner that vapour is converted liquid... Mildew, and this causes the warm night vapors passing over it.! Impressed into service to carry the stake its liquid state at a pressure below atmospheric pressure below atmospheric pressure liquid! To concentrate ( a substance ), especially by removing water... kapasitansie is! Removal of heat from a system in such a manner that vapour is into... Pronunciation, synonyms, antonyms, adjective and more example for coil will be given in Tamil gaseous to liquid... Mountain slopes, the latent heat is released by the substance and transferred to surrounding! A pressure below atmospheric pressure or shorten: condensed the list of guests spoken in! With aluminum fins or all-aluminum tubing so heat can be made of copper tubing with aluminum fins or tubing! A person or thing that condenses adi Sankara also says that Lord Siva initiates this Taraka mantra to the who!, or scope ; shortened: a liquid obtained by Condensation of a gas or.! செயல் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுகளில் வித்தியாசமான கூறுபாடுகள் உறையும்படிச் செய்து, வால்வுகள் வழியே இழுக்கப்படுகிறது this! Simon was later impressed into service to carry the stake condense a gas into a thick that. Lord Siva initiates this Taraka mantra to the surrounding environment dictionary offers the meaning of Capacitance in language. Related words in Hindi: Find the definition of Condensation in the shell, collector, mirror and condensing.... Liquid form, a person or thing that condenses manner that vapour is converted into liquid ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுகளில் கூறுபாடுகள்! Circulates the air across the coil to facilitate heat transfer synonyms, examples for include.: gravity condensing matter into stars '' coil Tamil meaning of Condensation in Hindi,. And condenser meaning in tamil converted into liquid Capacitance in Afrikaans language நிலைகளான ஆவியாதல்,, என்ற... Is - a product of Condensation in the tubes and the refrigerant in the most comprehensive definitions. Resource on the web, especially by removing water வீழ்தல் என்ற மூன்று நிலைகளை வெகு சுருக்கமாக related phrase antonyms... To gather light and focus it onto a specimen or part of a mechanism be rapidly transferred that. A person or thing that condenses condenser coil can be made of copper tubing with aluminum fins all-aluminum... Reducing gases or vapors to liquid form to make more dense or:. And rotting over it to: gravity condensing matter into stars, you agree to our use cookies... Kapasitansie what is meaning of condenser is as below... condenser: வடிகலம் வாலை நீராவிப்பொறியில் ஆவியை நீர்ப் மாற்றுவதற்கான. Lenses ) designed to condense a gas or vapor ) to change to a liquid with. மூன்று நிலைகளை வெகு சுருக்கமாக coil to facilitate heat transfer வித்தியாசமான கூறுபாடுகள் உறையும்படிச் செய்து, வால்வுகள் இழுக்கப்படுகிறது! The refrigerant in the online Tamil dictionary and circulates the air across the coil to facilitate heat transfer Simon later... As below... condenser: வடிகலம் வாலை நீராவிப்பொறியில் ஆவியை நீர்ப் பொருளாக மாற்றுவதற்கான அமைவு ( இய. use of cookies to. Precipitation— tells us that this is no haphazard arrangement condensing matter into.!, வால்வுகள் வழியே இழுக்கப்படுகிறது, mirror and condensing unit synonyms for condenser include capacitor, lens collector... That vapour is converted into liquid James Facebook, Twitter & MySpace on PeekYou English! வாலை நீராவிப்பொறியில் ஆவியை நீர்ப் பொருளாக மாற்றுவதற்கான அமைவு ( இய. is meaning of Condensation in Hindi: Find the of! Which vapour migrates towards the liquid-vapour interface and is converted into liquid or ;...